Základní škola Plavy

vzděláváme pro život

Základní škola Plavy

vzděláváme pro život

Základní škola Plavy

vzděláváme pro život

Základní škola Plavy

vzděláváme pro život

Základní škola Plavy

vzděláváme pro život

Co se u nás děje

14.10.2017 Škola

Oslavy výročí 140 let od založení školy v Plavech

Zdařilá oslava se za velké účasti odehrála ve čtvrtek 12.10.2017.

Více informací
14.10.2017 Škola

Škola získala dotaci na plavání

Plavání bude o něco levnější.

Více informací
13.10.2017 Škola

Setkání parlamentu školy

Parlament školy je v naší škole úplně nový, a tak si ještě zvykáme.

Více informací
07.10.2017 Družina

Září ve školní družině

Malovali jsme, kreslili a tvořili.

Více informací

Krátce o naší škole

Jsme malotřídní škola uprostřed přírody v podhůří jizerských hor s pestrým sportovním zázemím. Výuka probíhá nejen v tradičních učebnách, ale i v zahradě školy, envirocentru, blízkém lese, biofarmě a dalších místech v blízkém okolí.

Náš přístup

Tvoříme školu propojenou s přírodou, lidmi a okolním světem. Nabízíme kvalitní vzdělávání s prostorem pro osobní volbu a odpovědnost za vlastní učení.

140
let od založení školy
46
dětí, které chodí do této školy
5
zapálených učitelek
1
veselý školník :)

Od rodičů našich žáků

Ráda bych tímto poděkovala ZŠ v Plavech a všem jejím zaměstnancům za velmi pěkný přístup k mému synovi, Jakubovi Balatkovi.
Jakub zůstal v 5. ročníku naprosto sám a i přesto s pomocí třídní učitelky paní Lenky Rothové zvládl učební osnovy bez problémů, nadále se zařadil ke studiu na gymnázium Tanvald a za to právě vděčíme základní škole v Plavech. Do budoucna bych škole popřála hodně pilných a učenlivých žáků a chápajících a spolupracujících rodičů.

Simona Balatková, Haratice 98, Plavy

Spolupracujeme: