Zaměstnanci

     Pedagogové:

        Mgr. Marie Navrátilová - ředitelka, učitelka Čj a Tv

        Email: marie.navratilova@zsplavy.cz

        Tel.: +420 483 398 181

        Mobil: +420 734 255 121

 

        Mgr. Ilona Jiskrová - třídní učitelka 1. třída

        Email: ilona.jistrova@zsplavy.cz

        Tel.: +420 483 398 181

 

        Mgr. Zuzana Kurfiřtová - třídní učitelka 2. třídy

        Email: zuzana.kurfirtova@zsplavy.cz

        Tel.: +420 483 398 181

 

        Marie Navrátilová ml. - třídní učitelka 3. třídy

        Email: m.navratilova45@zsplavy.cz

        Tel.: +420 483 398 181

    
     Asistentky pedagoga:

        Petra Brezarová      

        Email: petra.brezarova@zsplavy.cz

        Pavlína Patrmanová

        Email: pavlina.patrmanova@zsplavy.cz

        Petra Kaušková

     Vedoucí školní družiny:

        Mgr. Ivana Brezarová

        Email: ivana.brezarova@zsplavy.cz

        Tel: +420 720 124 235

 

     Nepedagogičtí pracovníci:

       František Balatka - školník

       Bronislava Kopalová - vedoucí stravování

       Dana Mládková - kuchařka

       Daša Gallyasová - uklízečka

 

Aktuality