1. ročník

 

8:00 - 8:45

8:55 - 9:40

10:00 - 10:45

10:55 - 11:40

 11:45 - 12:30

Pondělí

M

Čj

Čj

Vv

 

Úterý

M

Čj

Čs

Hv

 

Středa

M

Čj

Čj

Tv

Tv

Čtvrtek

M

Čj

Čj

 

Pátek

M

Čj

Čj

Čs

 

   Třídní učitelka: Mgr. Ilona Jiskrová

2. ročník

 

8:00 - 8:45

8:55 - 9:40

10:00 - 10:45

10:55 - 11:40

 11:45 - 12:30

Pondělí

Čj

Čj

M

 

Úterý

M

M

Čj

Čj

 Hv

Středa

Čj

Čj

Vv

Čj

 

Čtvrtek

M

M

Čj

Tv

Tv 

Pátek

Čj

Čj

Čs

Čs

 

   Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Kurfiřtová

   Učitelka hudební výchovy: Mgr. Ilona Jiskrová

   Učitelka tělesné výchovy: Mgr. Marie Navrátilová

   Asistentka: Pavlína Patrmanová

3. ročník

 

8:00 - 8:45

8:55 - 9:40

10:00 - 10:45

10:55 - 11:40

 11:45 - 12:30

Pondělí

Čj

Čj

M

 Aj

Úterý

M

M

Čs

Čj

 Hv

Středa

Čj

Čj

Vv

Aj

Aj 

Čtvrtek

M

M

Čj

Tv

Tv 

Pátek

Čj

Čj

Čs

Čs

 Inf

   Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Kurfiřtová

   Učitelka hudební výchovy: Mgr. Ilona Jiskrová

   Učitelka tělesné výchovy: Mgr. Marie Navrátilová

   Asistentka: Pavlína Patrmanová

4. ročník

 

8:00 - 8:45

8:55 - 9:40

10:00 - 10:45

10:55 - 11:40

 11:45 - 12:30

Pondělí

M

M

Čs

Čs

Aj 

Úterý

M

Čj

Čj

Tv

 Tv

Středa

Čj

Čj

Aj

Aj 

Čtvrtek

M

Čj

Čs

Čs

Hv

Pátek

Čj

Čj

M

Vv

Vv 

   Třídní učitelka: Marie Navrátilová ml.

   Učitelka tělesné výchovy a českého jazyka: Mgr. Marie Navrátilová

   Asistentka: Mgr. Ivana Brezarová, Petra Brezarová, Petra Kaušková

5. ročník

 

8:00 - 8:45

8:55 - 9:40

10:00 - 10:45

10:55 - 11:40

 11:45 - 12:30

Pondělí

M

M

Čs

Čs

Aj 

Úterý

M

Čj

Čj

Tv

 Tv

Středa

Aj

Aj

Čj

Čj 

Čtvrtek

M

Čj

Čs

Čs

Hv

Pátek

Čj

Čj

M

Vv

Vv 

   Třídní učitelka: Marie Navrátilová ml.

   Učitelka tělesné výchovy a českého jazyka: Mgr. Marie Navrátilová

   Asistentka: Pavlína Patrmanová

Aktuality