/content/files/images/stranky-hlavicky/projekty.png

Novinka


Den stromů

13.11.2017
Škola

V pátek 20.10. jsme s dětmi oslavili den stromů. A to tak, že se žáci 2. a 3. ročníku rozdělili do skupin a vytvářeli plakát vylosovaného stromu. Informace čerpali z encyklopedií, tištěného listu se zajímavostmi, iPadu a plakátu s obrázky stromu. Takhle namíchaní pracovali poprvé a byla to pro ně velká výzva. Museli se naučit komunikovat půlmetrovým hlasem, spolupracovat, radit se o psaných informacích, rozdělit si práce, stihnout plakát v určeném čase a kontrolovat si vzájemně pravopis. Práce je bavila, natolik, že jsme si tuto aktivitu zopakovali 3 týdny poté.
Další zkouškou pro ně bylo prezentování své práce. Narazili jsme na mnoho věcí, které se rozhodli při zpracovávání druhého plakátu zlepšit. :) Jejich díla jsou k nahlédnutí na chodbě v prvním patře.