/content/files/images/stranky-hlavicky/skola00.jpg


Projektový den v ŠD – Korálkování

10.12.2018
Družina

V některých rodinách je krásným zvykem, že děti vyrábí na stromeček své vlastní ozdůbky. Proto jsme se ve školní družině zaměřili na výrobu ozdob, které děti zvládnou samy. Děti byly rozděleny do společných skupinek, které se střídaly při práci s korálky. Co na ně čekalo? Vyrobily si andílka, hvězdičky a navlékly si náramek. Děti pracovaly s chutí a dárečky si odnesly domů.

Přejeme všem dětem a jejich rodičům příjemné prožití vánočních svátků.