/content/files/images/stranky-hlavicky/skola00.jpg


Ředitelské volno 2. a 3. 5. 2019

15.04.2019

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 24 odstavec 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z organizačních a technických důvodů na 2.5. a 3.5. 2019 ředitelské volno.

Na tyto dny nabízíme omezený provoz ŠD - od 7.00 – 13.00 hodin při minimálním počtu 10 žáků; stravování nebude zajištěno. Zájem, nutno sdělit vychovatelce ŠD do středy 17. dubna.