/content/files/images/stranky-hlavicky/skola00.jpg

Platby


PLATBY

 

Úplata za stravování

  • žáci ZŠ 6 – 10 let: 23,- Kč
  • žáci ZŠ 11 – 14 let: 26,- Kč

Způsob platby

Hotově – záloha bude uhrazena nejpozději do 3 dnů ode dne určeného k úplatě
Bezhotovostní platbou do konce každého měsíce. Částky budou zveřejněny na webu školy v sekci jídelna pod přiděleným kódem. č. účtu: 4967679349/0800

Vážení rodiče, kontrolujte si řádně částku, která je u variabilního symbolu vašeho dítěte. Pokud zašlete částku jinou, platba nebude přijata. Děkuji

Variabilní symbol Částka Variabilní symbol Částka
108 380 128 494
141 494 131 414
113 437 132 414
114 874 133 437
115 260 134 1081
117 833 135 437
119 936 138 437
120 468 137 437
123 782 136 437
124 851 139 437
125 437 116 280
126 437 130 380
127 0 140 700