Ekoškola

Program Ekoškola přináší jedinečnou možnost, jak umožnit žákům ve škole řešit skutečné problémy a prožít radost z výsledků své práce. Životní prostředí přestává být pro žáky pouhým učivem. Stává se něčím, co se jich týká a co mohou sami ovlivňovat. Žáci zažívají opravdovou spoluúčast na chodu své školy a učí se zodpovědnosti za své okolí.

https://www.youtube.com/watch?v=gqQCJ0lTHCM&t=131s

          Škola pro udržitelný život: podporu v kraji dostaly tři projekty | Témata

Motto:

„Nejlepší učitel je takový, který vám pomůže udělat, co nedokážete sami, ale neudělá to za vás.“
(Robert Fischer)

Jak probíhá program Ekoškola na škole?

Postup práce na škole se řídí 7 kroky:

1. krok: založení školního Ekotýmu - skupina žáků, učitelů a provozních zaměstnanců, kteří vedou program, pravidelně se schází na schůzkách Ekotýmu a naplňují všechny kroky k získání titulu Ekoškola.

2. krok: zpracování Analýzy ekologického stavu školy – žáci zjišťují, jaký je ekologický stav naší školy. Díky analýze zjišťujeme, co se nám daří, ale i to, kde máme nějaké nedostatky, co je třeba zlepšit nebo udělat jinak.

3. krok: vytvoření plánu činnosti, který vychází z výsledků analýzy a který se týká témat Ekoškoly (klimatické zmněny, energie a prostředí školy).

4. krok: monitorování a vyhodnocování – průběžné sledujeme, jak se nám daří plnit činnosti, které jsme navrhli v plánu a hodnotíme, co jsme splnili, případně, zdůvodňujeme, proč se nám některé věci plnit nedaří.

5. krok: environmentální výuka ve výuce – do výuky jsou zařazeny předměty a další aktivity, ve kterých se zabýváme ekologií a dalšími tématy s ní spojenými.

6. krok: informování a spolupráce – o naší činnosti informujeme veřejnost prostřednictvím školního zpravodaje nebo na webových stránkách školy. Spolupracujeme nejen mezi sebou navzájem, ale i s dalšími školami a různými organizacemi

7. krok: Ekokodex – společně jsme vytvořili pravidla, která se snažíme dodržovat a díky tomu dochází ke změnám k lepšímu nejen v naší škole. 

Mléko a ovoce do škol

O projektu

Program podpory spotřeby mléka ve školách existuje v České republice již od roku 1999.  Po vstupu ČR do Evropské unie byl tento projekt přizpůsoben unijním předpisům a fungoval pod názvem Podpora spotřeby školního mléka. Ve školním roce 2017/2018 došlo ke sjednocení podmínek pro poskytování ovoce, zeleniny a mléka do škol a projekt se stal pod názvem Mléko do škol součástí školního projektu spolu s Ovocem a zeleninou do škol.

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je snížení deficitu vápníku u dětské populace, zlepšení stravovacích návyků dětí, výchova budoucích spotřebitelů a zajištění odbytu mléka pro zemědělce.

Internetový portál bezpečnosti potravin - Školní projekt Ovoce, zelenina a mléko  do škol

Tonda obal - Ekokom

Příroda | EKO-KOM

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.

Ve spolupráci s Ekokomem učíme v projektu Tonda obal děti, aby byly sami schopny přemýšlet nad tím, jak správně zacházet s odpady. Vštipujeme jim lásku k Zemi a snažíme se, aby o ni dobudoucna bylo dobře postaráno.    

Tonda Obal poprvé na Farmářských trzích na Kulaťáku | Svět balení - Obalové  inovace, trendy, novinky, zprávy a názory pro packagingové profesionály

Nadace

Nadace Siner

tato nadace nám byla velikou oporou při zavádění distanční výuky. Pomohla nám s počítačovou gramotností u dětí 3. až 5. ročníku. Díky ní se naše děti učí psát všema deseti ("Psaní hravě") a umí lépe zacházet s počítači. Tím se nám podařilo zefektivnit jejich výuku v těžkých chvílích.

Nadace SYNER - Home | Facebook

Nadace Jablontron nám poskytla finanční podporu pro rozvoj polytechnických dovedností našich dětí. Díky jejich daru jsme nakoupili stavebnice Boffin, které děti využívají ve volnočasových kroužcích. S jejich pomocí rozvíjíme u dětí jemnou motoriku a logycké myšlení. 

Do Eduzměny se přidala Nadace Jablotron - Nadační fond Eduzměna

A jak to u nás vypadá?

Podrobné informace k zápisu pro rodiče zde

Zapis-oznameni-plavy-page0001