/content/files/images/stranky-hlavicky/druzina.png

Školní družina


Po škole, hurá do družiny!

Školní družina je místem, kde si žáci nejen odpočinou po náročném vyučování, ale získají i nová přátelství, naučí se hrát spoustu zajímavých her, poznají život a přírodu ve svém okolí.

Žáci chodí téměř každý den ven, věnují se kreativním činnostem, rozvíjí své dovednosti a poznávají samy sebe.
K tomu se jim hodí pohodlné převlečení do družiny, u kterého vám nebude líto nějaké umazání či jiné škody.

Družina je žákům k dispozici v době školního vyučování ráno od 6:15 do 7:30 a po vyučování do 16:00 hodin.
Žáky je možné vyzvedávat mimo dobu naplánovaných aktivit a pobytu venku, tedy do 13:00 a po 15 hodině.

Poplatek za školní družinu činí 200,-Kč za pololetí a je vybírán vždy do konce září/ února.

Kapacita školní družiny je 30 žáků a jsou zařazování podle následujících kritérií:

  1. žák/žákyně 1. a 2. ročníku
  2. žáci dojíždějící
  3. sourozenec ve školní družině (jiný blízký příbuzenský vztah)
  4. sourozenec ve škole
  5. žák/žákyně 3. ročníku
  6. žák/žákyně 4. a 5. ročníku

Dokumenty