Třídní schůzky

Od 1.11.2019 třídní učitelka (zástup za mateřskou dovolenou) Mgr. Kamila Králová.

Email: kamila.kralova@zsplavy.cz

Informativní třídní schůzky se budou konat ve čtvrtek 28.11. v 15:00 v učebně  2. a 3. ročníku.

Pokud budete mít zájem, může se vám paní učitelka, po skončení spolčné schůzky, věnovat krátce individuálně.

2.třída

ÚKOLY

DATUM PŘEDMĚT ROČNÍK ÚKOL
23.1.-30.1. Matematika 2. Početník str. 22
23.1.-30.1. Český jazyk 2. procvičování str. 4
23.1.-30.1.  Český jazyk 3.   Procvičování str.11
23.1.-30.1.  Matematika 3.  Početník str. 22
       

TESTY

DATUM PŘEDMĚT ROČNÍK TEST
       
       
       
       
       

AKCE

DATUM PŘEDMĚT ROČNÍK AKCE
 17.1. od 8:30  Český jazyk  2., 3.  Divadelní představení Čert vem anděla - jablonec nad Nisou
       
       
       
       

Platby za sešity a výtvarné potřeby

2. ročník

Vážení rodiče,

pro nový školní rok 2019/2020  jsme se rozhodly změnit učebnice a pracovní sešity tak, abychom předešly nepřiměřenému kopírování úkolů a cvičení a zajistily větší přehlednost probírané látky. S novými učebnicemi vás seznámíme na první společné rodičovské schůzce, která se uskuteční začátkem září.  Škola již potřeby uvedené na seznamu zajistila, uvádíme částku potřebnou k zaplacení.

Školní sešity:

Pracovní sešity:              

644 sešit notýsek      1ks     4,- Pracovní sešit 1. díl      54,-      
5110 sešit linka         3ks     9,-  Pracovní sešit 2.díl      54,-
512 sešit linka          4ks     12,-  Písanka 2 díly             21,-
 

 Procvičování               48,-

   Matematika sada       187,-
   Člověk a jeho svět      95,-
 Celkem za sešity  Celkem za pracovní sešity
 25,-  459,-
Výtvarná výchova:  

Čtvrtky A4

Čtvrtky A3

Náčrtník papír A4

Náčrtník papír A3

Barevné papíry

Celkem za VV:

16,-

16,-

6,-

6,-

14,-

58,-

 Celkem za pomůcky              542,- Kč

3.ročník

Vážení rodiče,

pro nový školní rok 2019/2020  jsme se rozhodly změnit učebnice a pracovní sešity tak, abychom předešly nepřiměřenému kopírování úkolů a cvičení a zajistily větší přehlednost probírané látky. S novými učebnicemi vás seznámíme na první společné rodičovské schůzce, která se uskuteční začátkem září.  Škola již potřeby uvedené na seznamu zajistila, uvádíme částku potřebnou k zaplacení.

Školní sešity:

Pracovní sešity:

644 sešit notýsek      1ks     4,- Pracovní sešit 1. díl           43,- 
5110 sešit linka         3ks     9,- Pracovní sešit 2. díl           43,- 
523 sešit linka           5ks    20,- Procvičování                    55,-
  Matematika sada             127,-
  Vlastivěda prac. sešit        95,-
  Sada WOW! English
  -zůstává dětem
  (pracovní učebnice+CD)    350,-
Celkem za sešity                33,- Celkem za pracovní sešity 713,-
Výtvarná výchova:  
Čtvrtky A4   16,-
Čtvrtky A3 16,-
Náčrtník papír A4  6,-
Náčrtník papír A3     6,-
Barevné papíry

14,-

Celkem za VV

58,-

Celkem za pomůcky          804,-       

Rozvrh hodin

 

8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40  11:45 - 12:30
Pondělí ČJ ČJ M  
ČJ ČJ M Aj
Úterý M M Čs Čs Hv
M M Čs Čs Hv
Středa Čj Čj Vv Čj  
Čj Čj Vv Aj Aj
Čtvrtek M M Čj Tv Tv
M M Čj Tv Tv
Pátek Čj Čj Čs Čs  
Čj Čj Čs Čs Inf

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Kurfiřtová

Učitelka hudební výchovy: Mgr. Ilona Jiskrová

Asistentka: Pavlína Patrmanová

Aktuality

 • Rozsvícení stromečku

  30.11.2019

  15:30 sraz žáků ve škole

  16:00 rozsvícení stromku - zpěv koled

 • NÁBOR FLORBAL KOBEROVY

  19.9.2019

  Nábor do oddílu Florbal Koberovy, který se uskuteční 19.9.2019 v 17:30 v sokolovně v Železném Brodu pro ročníky 2005-2008. Kromě uvedených ročníků uvítají také ročníky 2009-2013.

 • Platby září

  6.9.2019

  Učební pomůcky, sešity a výtvarné potřeby prosím uhradit do 20.9.2019 třídní učitelce.