3. třída

ÚKOLY

DATUM DO PŘEDMĚT TŘÍDA ÚKOL
21.10 Matematika aritmetika 4.-5. Početník strany 9-10
1.11. Hudební výchova 4.-5. Naučit se na zpaměť text písňe "Merry did you know?" a "Vánoční" od Natálie Grossové
22.10. Český jazyk mluvnice 4. Procvičování pravopisu str. 6
22.10. Český jazyk mluvnice 5. Procvičování pravopisu str. 7
25.10. Český jazyk literatura 4.+5. Čtení s porozumněním - Čarovná zima
 23.10  Anglický jazyk  5.  Pracovní sešit strana 6-7 HW + čtení o žábě
23.10.  Anglický jazyk  4.  Čtení - text o žábě 


TESTY

DATUM PŘEDMĚT TŘÍDA TEST
   Český jazyk  4.+5. průběžné desetiminutovky na vyjmenovaná slova 
 každé úterý Matematika   4.+5. krátký "testík" na látku probíranou předchozí týden (opakování) 
 úterý Český jazyk - diktát   5.  pr.sš. str. 5 cv 9.b 
       
       

AKCE

DATUM PŘEDMĚT TŘÍDA AKCE
 20.11. Divadlo  představení "Lazy goat"  4.+5. Eurocentrum Jablonec nad Nisou - vybíráme 90kč
 22.11. Matematická olympiáda - školní kolo  4.+5. Zadání první trojice úloh
 6.1. Matematická olympiáda - školní kolo  4.+5.  Zadání druhé trojice úloh 
 29.1. Matematická olympiáda - okresní kolo  4.+5. Okresní kolo matematické olympiády Gymnázium Dr. Randy 
       

 Platby za sešity a výtvarné potřeby

 4. a 5. ročník

   Vážení rodiče,

   pro nový školní rok 2019/2020  jsme se rozhodly změnit učebnice a pracovní sešity tak, abychom předešly nepřiměřenému kopírování úkolů a cvičení a zajistily větší přehlednost probírané látky. S novými učebnicemi vás seznámíme na první společné rodičovské schůzce, která se uskuteční začátkem září.  Škola již potřeby uvedené na seznamu zajistila, uvádíme částku potřebnou k zaplacení.

 

 

Školní sešity:

Pracovní sešity:

524 sešit A5 linka                      5ks          17,- Český jazyk mluvnice I., II. díl                 94,-
424 sešit A4 linka                      2ks          14,- ČJ Procvičování  - DÚ                            45,-
420 sešit A4 bez linek                1ks            7,- Matematika sada                                 127,-
624 sešit A6 notýsek                 1ks            2,- Vlastivěda historie                                 49,-
Oboustranná podložka PVC         1ks    12,- Vlastivěda zeměpis                                49,-
Blok na poznámky                      1ks           9,- Přírodověda                                          57,-
  Sada WOW! English - dětem zůstává
  (pracovní učebnice + CD)                     350,-
Celkem za sešity                                            61,- Celkem za pracovní sešity                     771,-

 

Výtvarná výchova:         

Výtvarná výchova – prázdninový úkol   :-)

Čtvrtky A4                    16,- Pro naše výtvarné činnosti zajistit:
Čtvrtky A3                    16,- - krabici od bot se samostatným víkem
Náčrtník papír A4             6,- (nebude sloužit  na pomůcky)
Náčrtník papír A3             6,- - borové, modřínové nebo zajímavé šišky
Barevné papíry               14,- a přírodniny (ne smrkové)
  - malé i větší hladké oblázky
Celkem za Vv                 58,-  

    Celkem za pomůcky              890,-

Rozvrh hodin

 Změna rozvrhu od 7.10. - 8.11.2019

  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40  11:45 - 12:30
Pondělí M M Čs Čs Aj
M M Čs Čs Aj
Úterý M Čj Čj Čajs
Čajs
M Čj Čj Čajs Čajs
Středa Čj Čj Aj Aj
Aj Aj Čj Čj
Čtvrtek M Čj Hv Tv
Tv
M Čj Hv Tv Tv
Pátek Čj Čj M Vv Vv
Čj Čj M Vv Vv
       Třídní učitelka: Marie Navrátilová ml.
       Učitelka českého jazyka a tělocviku: Mgr. Marie Navrátilová st.
       Asistentky: Petra Brezarová
                        Petra Kaušková
                        Mgr. Iva Brezarová
                        Pavlína Patrmanová

Aktuality