6. týden úkoly

6-tyden-5-rocnik

6-tyden-4-rocnik

Cesky-jazyk-5-6

Cesky-jazyk-4-6

5. týden úkoly

Cesky-jazyk-5-5

Cesky-jazyk-4-5

4-rocnik-5-tyden

5-rocnik-5-tyden

3. třída/4.+ 5. ročník

Vážení rodiče,

rozhodli jsme se využít novou aplikaci, která nám, Vám i dětem ulehčí domácí práci . Je zcela zdarma a jmenuje se  „Škola v pyžamu“.  V tomto prostředí budeme zasílat a kontrolovat úkoly, vytvářet návodná videa a zároveň přímo  komunikovat s Vašimi dětmi.  Mohou např. psát, jak obtížný pro ně úkol byl, kolik času nad ním strávily apod..

Prosíme, abyste po založení účtu dali dětem „volnou ruku“ a nevyřizovali za ně jejich úkoly (maximálně s malou dopomocí při vkládání dokumentů).

= Vy založíte dětem účet, ale ostatní práce zůstane na nich. Oni se budou pravidelně přihlašovat a kontrolovat, zda mají práci splněnou nebo kolik jim toho zbývá. Budou fotit, nahrávat a vkládat dokumenty nebo videa.

Pokud s něčím budou mít problém, tak to budou vaše děti, které nám napíší (je tam přístupný i „chat“ kde nám mohou zanechat zprávu), že něčemu nerozumí a my se jim budeme snažit pomoct. Tato platforma je velice jednoduchá a intuitivní, nedá se zde nic zkazit.  Chceme vést děti k samostatnosti a zodpovědnosti.

Úkoly 31.3.-6.4.

3-tyden-5-rocnik

3-tyden-4-rocnik

Domácí úkoly 24.3.-30.3.

2. tyden 5. rocnik

2. tyden 4. rocnik

Domácí úkoly 17.3.-24.3.

Vážení rodiče,

k těmto domácím úkolum Vám přibude na email spoustu odkazů a pouček, které je nutné aby vaše děti při vypracovávání používaly. Vše je v nich podrobně vysvětleno. Dále také budeme používat mnoho programů, na testování a ulehčení výuky vašich dětí.   

Ukoly 17.3.- 24.3. pro 4 rocnik

Ukoly 17.3.- 24.3. pro 5 rocnik

SEŠITY A UČEBNICE, KTERÉ JE NUTNÉ, ABY DĚTI MĚLY DOMA

 

Český jazyk

Matematika

ČAJS

Anglický jazyk

 Učebnice:

Čj mluvnice učebnice 2. díl --  
  Čítanka   --  

 

Čtení s porozumněním   --   

 Pracovní sešity: 

 Mluvnice II. díl Pracovní sešit 2. díl   Přírodověda Wow! English Silver B

  

Procvičování na DÚ Početník 2. díl  Česká republika a Evropa Wow! English Gold B/1
  (4.r) pocvičování růžové   Novodobé české dějiny + k oběma přístupy na videa

 

(5.r) procvičování žluté      

 Sešity:

Čj školní - malý

Aritmetika

   
  Čj sloh - malý

Geometrie

   

 

Literatura - velký      

 

       

3. třída

ÚKOLY

OD  DO PŘEDMĚT TŘÍDA ÚKOL
4.3.  17.3.  Český jazyk  4. Procvičování str. 29 
4.3. 17.3. Český jakzyk 5.  Procvičování str. 33 a 34
4.3. 20.3. Český jazyl 4.-5. Č tení s porozum.
4.3. 18.3. Matematika 4.

Početník str. 1,2 + učebnice str. 6 cv. 1,2,4

                        + učebnice str. 7 cv. 1,2,6

Aš+Aď - poč. str. 3,4 + uč.str.10 (18,20)

                               + uč. str. 11 cv. 3,6

4.3. 18.3. Matematika 5. Počeník str. 7, 8, 9, 10, 11
    Matematika    
    Anglický jazyk 4.  
    Anglický jazyk 5.  
    Přírodověda 4.  
    Přírodověda 5.   
    Vlastivěda 4.   
    Vlastivěda 5.  
         

TESTY

DATUM PŘEDMĚT TŘÍDA TEST
   Český jazyk  4.+5. průběžné desetiminutovky na pády a slovní druhy
 každé úterý Matematika   4.+5. krátký "testík" na látku probíranou předchozí týden (opakování) 
  HV   4.+5.  
   ČAJS  4.+5.  
    Aj  5.  
Aj  4.
  Ma

4.

 
  Ma

4.

 
Každý pátek Ma

4.+5.

Ústní zkoušení ze čtení číslic a řádů
  ČAJS

4.+5.

 
  ČAJS 4.+5.

 

 Platby za sešity a výtvarné potřeby

 4. a 5. ročník

   Vážení rodiče,

   pro nový školní rok 2019/2020  jsme se rozhodly změnit učebnice a pracovní sešity tak, abychom předešly nepřiměřenému kopírování úkolů a cvičení a zajistily větší přehlednost probírané látky. S novými učebnicemi vás seznámíme na první společné rodičovské schůzce, která se uskuteční začátkem září.  Škola již potřeby uvedené na seznamu zajistila, uvádíme částku potřebnou k zaplacení.

Školní sešity:

Pracovní sešity:

524 sešit A5 linka                      5ks          17,- Český jazyk mluvnice I., II. díl                 94,-
424 sešit A4 linka                      2ks          14,- ČJ Procvičování  - DÚ                            45,-
420 sešit A4 bez linek                1ks            7,- Matematika sada                                 127,-
624 sešit A6 notýsek                 1ks            2,- Vlastivěda historie                                 49,-
Oboustranná podložka PVC         1ks    12,- Vlastivěda zeměpis                                49,-
Blok na poznámky                      1ks           9,- Přírodověda                                          57,-
  Sada WOW! English - dětem zůstává
  (pracovní učebnice + CD)                     350,-
Celkem za sešity                                            61,- Celkem za pracovní sešity                     771,-

Výtvarná výchova:         

Výtvarná výchova – prázdninový úkol   :-)

Čtvrtky A4                    16,- Pro naše výtvarné činnosti zajistit:
Čtvrtky A3                    16,- - krabici od bot se samostatným víkem
Náčrtník papír A4             6,- (nebude sloužit  na pomůcky)
Náčrtník papír A3             6,- - borové, modřínové nebo zajímavé šišky
Barevné papíry               14,- a přírodniny (ne smrkové)
  - malé i větší hladké oblázky
Celkem za Vv                 58,-  

    Celkem za pomůcky              890,-

Třídní schůzky

Vážení  rodiče,

Dne 17.-18.3. se budou konat třídní schůzky pro  4. a 5. Ročník.

Přihlašovat se můžete na tomto odkazu: https://doodle.com/meetme/qc/gqvRQuhSSI

Rozvrh hodin

 Změna rozvrhu od 28.2.- 3.4. 2020

  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40  11:45 - 12:30
Pondělí M M - geometrie Čs - Přírodověda Čs -Přírodověda Aj
M M - geometrie Čs - Přírodověda Čs - Přírodověda Aj
Úterý M Aj Čj Čj M
M Čj Čj Čj M
Středa M Čj Čj Aj
M Čj Aj Čj
Čtvrtek Čj Čj Čs - Vlastivěda Čajs - Vlastivěda Hv
Aj Čj Čajs - Vlastivěda Čajs - Vlastivěda Hv
Pátek M Tv Tv TV Čj
M Tv TV Tv Čj

Třídní učitelka: Marie Navrátilová ml.

Učitelka českého jazyka a tělocviku: Mgr. Marie Navrátilová st.

Asistentky: Petra Brezarová

Helena Kocková

Mgr. Iva Brezarová

Pavlína Patrmanová

"Školního enviro centra Plavy"

Výběrové řízení na pozici:  koordinátor(ka) aktivit "Školního enviro centra Plavy"  Bližší informace naleznete ZDE

Aktuality

  • Manuál MŠMT - otevření škol 25.5.2020

    6.5.2020

    ,,Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020" ZDE

  • Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

    6.5.2020

    ZDE