3. třída

ÚKOLY

OD  DO PŘEDMĚT TŘÍDA ÚKOL
     Český jazyk  4.  Procvičování str.18
    Český jakzyk 5.  Procvičování str. 24
 16.1.2020 23.1.2020  Matematika 4. Početník str.
16.1.2020 23.1.2020 Matematika 5. Papír - geometrie
16.1.2020 23.1.2020 Matematika    
    Anglický jazyk 4.  
    Anglický jazyk 5.  
    Přírodověda 4.  
    Přírodověda 5.   
    Vlastivěda 4.   
    Vlastivěda 5.  
         

TESTY

DATUM PŘEDMĚT TŘÍDA TEST
   Český jazyk  4.+5. průběžné desetiminutovky na vyjmenovaná slova 
 každé úterý Matematika   4.+5. krátký "testík" na látku probíranou předchozí týden (opakování) 
  HV   4.+5.  
   ČAJS  4.+5.  
29.1.2020    Aj  5. Zájmena, What, why, where, who, which, how...  
Aj   4.
  Ma

4.+5.

 
  ČAJS

4.+5.

 
  ČAJS 4.+5.

 

 Platby za sešity a výtvarné potřeby

 4. a 5. ročník

   Vážení rodiče,

   pro nový školní rok 2019/2020  jsme se rozhodly změnit učebnice a pracovní sešity tak, abychom předešly nepřiměřenému kopírování úkolů a cvičení a zajistily větší přehlednost probírané látky. S novými učebnicemi vás seznámíme na první společné rodičovské schůzce, která se uskuteční začátkem září.  Škola již potřeby uvedené na seznamu zajistila, uvádíme částku potřebnou k zaplacení.

Školní sešity:

Pracovní sešity:

524 sešit A5 linka                      5ks          17,- Český jazyk mluvnice I., II. díl                 94,-
424 sešit A4 linka                      2ks          14,- ČJ Procvičování  - DÚ                            45,-
420 sešit A4 bez linek                1ks            7,- Matematika sada                                 127,-
624 sešit A6 notýsek                 1ks            2,- Vlastivěda historie                                 49,-
Oboustranná podložka PVC         1ks    12,- Vlastivěda zeměpis                                49,-
Blok na poznámky                      1ks           9,- Přírodověda                                          57,-
  Sada WOW! English - dětem zůstává
  (pracovní učebnice + CD)                     350,-
Celkem za sešity                                            61,- Celkem za pracovní sešity                     771,-

Výtvarná výchova:         

Výtvarná výchova – prázdninový úkol   :-)

Čtvrtky A4                    16,- Pro naše výtvarné činnosti zajistit:
Čtvrtky A3                    16,- - krabici od bot se samostatným víkem
Náčrtník papír A4             6,- (nebude sloužit  na pomůcky)
Náčrtník papír A3             6,- - borové, modřínové nebo zajímavé šišky
Barevné papíry               14,- a přírodniny (ne smrkové)
  - malé i větší hladké oblázky
Celkem za Vv                 58,-  

    Celkem za pomůcky              890,-

Rozvrh hodin

 

  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40  11:45 - 12:30
Pondělí M M - geometrie Čs - Přírodověda Čs -Přírodověda Aj
M M - geometrie Čs - Přírodověda Čs - Přírodověda Aj
Úterý M Čj Čj Tv Tv
M Čj Čj Tv Tv
Středa Čj Čj Aj Aj
Aj Aj Čj Čj
Čtvrtek M Čj Čs - Valstivěda Čajs - Vlastivěda Hv
M Čj Čajs - Vlastivěda Čajs - Vlastivěda Hv
Pátek Čj Čj M Vv Vv
Čj Čj M Vv Vv

Třídní učitelka: Marie Navrátilová ml.

Učitelka českého jazyka a tělocviku: Mgr. Marie Navrátilová st.

Asistentky: Petra Brezarová

Petra Kaušková

Mgr. Iva Brezarová

Pavlína Patrmanová

Aktuality

 • Rozsvícení stromečku

  30.11.2019

  15:30 sraz žáků ve škole

  16:00 rozsvícení stromku - zpěv koled

 • NÁBOR FLORBAL KOBEROVY

  19.9.2019

  Nábor do oddílu Florbal Koberovy, který se uskuteční 19.9.2019 v 17:30 v sokolovně v Železném Brodu pro ročníky 2005-2008. Kromě uvedených ročníků uvítají také ročníky 2009-2013.

 • Platby září

  6.9.2019

  Učební pomůcky, sešity a výtvarné potřeby prosím uhradit do 20.9.2019 třídní učitelce.