3. třída

ÚKOLY

OD  DO PŘEDMĚT TŘÍDA ÚKOL
    Hudební výchova 4.-5. Naučit se na zpaměť text písňe "Merry did you know?" a "Vánoční" od Natálie Grossové
3.12 10.12.  Český jazyk mluvnice 4.

Pravidla pravopisu str. 11,12

3.11. 10.12. Český jazyk mluvnice 5.

Pravidla pravopisu str. 16,17

         
10.12 17.12 Matematika  4. Početník str. 22,23
10.12 17.12 Matematika  5. Početník str.  19,20
4.12 11.12  Anglický jazyk  5.  str. 17, 18, 19
4.12. 11.12. Anglický jazyk 4. str . 17, 18
9.12 16.12  Anglický jazyk  4.+5.  Kangaroo
 5.12. 10.12.  Český jazyk  4.  naučit se vyjmenovanáslova po B 
         

TESTY

DATUM PŘEDMĚT TŘÍDA TEST
   Český jazyk  4.+5. průběžné desetiminutovky na vyjmenovaná slova 
 každé úterý Matematika   4.+5. krátký "testík" na látku probíranou předchozí týden (opakování) 
  HV   4.+5.  
   ČAJS  4.+5.  
   Aj    
 11.12  Aj

 4.+5.

 Test Unit 2

4. přítomný čas průběhový - Present continuous

5. minulý čas prostý - Past simple

 10-11.12  Čj

 5.

 diktát cv. 6 str.19


 

 Platby za sešity a výtvarné potřeby

 4. a 5. ročník

   Vážení rodiče,

   pro nový školní rok 2019/2020  jsme se rozhodly změnit učebnice a pracovní sešity tak, abychom předešly nepřiměřenému kopírování úkolů a cvičení a zajistily větší přehlednost probírané látky. S novými učebnicemi vás seznámíme na první společné rodičovské schůzce, která se uskuteční začátkem září.  Škola již potřeby uvedené na seznamu zajistila, uvádíme částku potřebnou k zaplacení.

Školní sešity:

Pracovní sešity:

524 sešit A5 linka                      5ks          17,- Český jazyk mluvnice I., II. díl                 94,-
424 sešit A4 linka                      2ks          14,- ČJ Procvičování  - DÚ                            45,-
420 sešit A4 bez linek                1ks            7,- Matematika sada                                 127,-
624 sešit A6 notýsek                 1ks            2,- Vlastivěda historie                                 49,-
Oboustranná podložka PVC         1ks    12,- Vlastivěda zeměpis                                49,-
Blok na poznámky                      1ks           9,- Přírodověda                                          57,-
  Sada WOW! English - dětem zůstává
  (pracovní učebnice + CD)                     350,-
Celkem za sešity                                            61,- Celkem za pracovní sešity                     771,-

Výtvarná výchova:         

Výtvarná výchova – prázdninový úkol   :-)

Čtvrtky A4                    16,- Pro naše výtvarné činnosti zajistit:
Čtvrtky A3                    16,- - krabici od bot se samostatným víkem
Náčrtník papír A4             6,- (nebude sloužit  na pomůcky)
Náčrtník papír A3             6,- - borové, modřínové nebo zajímavé šišky
Barevné papíry               14,- a přírodniny (ne smrkové)
  - malé i větší hladké oblázky
Celkem za Vv                 58,-  

    Celkem za pomůcky              890,-

Rozvrh hodin

 

  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40  11:45 - 12:30
Pondělí M M - geometrie Čs - Přírodověda Čs -Přírodověda Aj
M M - geometrie Čs - Přírodověda Čs - Přírodověda Aj
Úterý M Čj Čj Tv Tv
M Čj Čj Tv Tv
Středa Čj Čj Aj Aj
Aj Aj Čj Čj
Čtvrtek M Čj Čs - Valstivěda Čajs - Vlastivěda Hv
M Čj Čajs - Vlastivěda Čajs - Vlastivěda Hv
Pátek Čj Čj M Vv Vv
Čj Čj M Vv Vv

Třídní učitelka: Marie Navrátilová ml.

Učitelka českého jazyka a tělocviku: Mgr. Marie Navrátilová st.

Asistentky: Petra Brezarová

Petra Kaušková

Mgr. Iva Brezarová

Pavlína Patrmanová

Aktuality

 • Rozsvícení stromečku

  30.11.2019

  15:30 sraz žáků ve škole

  16:00 rozsvícení stromku - zpěv koled

 • NÁBOR FLORBAL KOBEROVY

  19.9.2019

  Nábor do oddílu Florbal Koberovy, který se uskuteční 19.9.2019 v 17:30 v sokolovně v Železném Brodu pro ročníky 2005-2008. Kromě uvedených ročníků uvítají také ročníky 2009-2013.

 • Platby září

  6.9.2019

  Učební pomůcky, sešity a výtvarné potřeby prosím uhradit do 20.9.2019 třídní učitelce.