Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
Adventní jarmareček
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Měsíční plány > 4. ročník

4. ročníkhlavička.jpg

Měsíční plán 4. ročník                  prosinec 2023

 

 

 

Informace

 

5. 12. Mikuláš ve škole            

6., 13. a 20. 12. Veselá bruslička – kurz bruslení pro přihlášené žáky,

                           ostatní žáci TV – podle počasí venku nebo v sokolovně

6. 12. Předškolička – spolupráce s MŠ

14. 12. Adventní jarmark setkání v Enviru s kulturním programem od 16. hod.

22. 12. Vánoce ve třídách - celá škola končí po 4. vyučovací hodině

 

 

Akce,

pomůcky

 

Potřebujeme připravený penál: ořezané pastelky, 2 x pero - propisovačka, 

2 tužky (B nebo HB),  tužka na rýsování (H), krátké pravítko na podtrhávání, guma, malé lepidlo, 1x barevná propisovačka nebo gelovka na opravování (ne červená a žlutá), ořezávátko

 

Učivo:

 

Čj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČAJS

 

 

 

 

Aj

 

 

 

Slovní druhy:

-          Třídění slovních druhů

-          Podstatná jména

-          Pády

-          Rod a číslo podstatných jmen

Charakteristika postavy, Vánoce

Čtení s porozuměním, čtení z čítanky, porozumění textu, správná technika čtení,

recitace, jazykolamy…

Komunikace - aktivity etické výchovy

 

ARITMETIKA:

-          Práce s čísli do 10 000

-          Znázorňování a rozvinutý zápis

-          Porovnávání a zaokrouhlování

-          Pamětné a písemné sčítání a odčítání

-          Pamětné a písemné násobení a dělení

 

GEOMETRIE:

-          Kružnice a kruh

-          Tělesa

-          Různoběžky, rovnoběžky a kolmice

 

 

Přírodověda

-          Vesmír

 

Vlastivěda

-          Obyvatelstvo, povrch a vodstvo

RAIN

-          Oblečení

-          Počasí, měsíce, roční období

-          Členy a /an

-          Množné číslo

-          Hračky

-          Sloveso HAVE GOT (otázka, krátká odpověď +,-, utvoření věty)

Do you like…..?

-          Mít rád

-          Superlativy

-          Pomocné sloveso DO

https://cz.izzi.digital/#/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krátké zprávy,

domácí úkoly

 

 

 

Důsledná, pravidelná kontrola plnění úkolů dle zápisu v úkolníčku a kontrola žákovské knížky - 1x týdně.

 

Čj- Pravidelné hlasité čtení!

    DÚ zadávány týdenní – od pondělí do pondělí + průběžné (např. dodělání cvičení, pokud žák nestihl při vyučování – použitá zkratka DD)

 

M – Týdenní domácí úkoly zadávané od středy do středy (+DD – dodělej doma, pokud žák nestíhá dostane dodělat cvičení doma, termín domluvíme přímo na hodině)

 

Aj – Týdenní domácí úkoly zadávané od úterý do úterý + někdy  krátké nenáročné např. dovybarvit

   

Marie Navrátilová ml., Mgr. Marie Navrátilová

 

Procvičování:

https://www.umimeto.org/

https://skolakov.eu/

https://skolasnadhledem.cz/