Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
Adventní jarmareček
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Měsíční plány > 5. ročník

5. ročníkhlavička.jpg

 

Měsíční plán 5. ročník                  prosinec 2023

 

 

 

Informace

 

5. 12. Mikuláš ve škole           

6., 13. a 20. 12. Veselá bruslička – kurz bruslení pro přihlášené žáky,

                           ostatní žáci TV – podle počasí venku nebo v sokolovně

6. 12. Předškolička – spolupráce s MŠ

14. 12. Adventní jarmark setkání v Enviru s kulturním programem od 16. hod.

22. 12. Vánoce ve třídách - celá škola končí po 4. vyučovací hodině

              

 

Akce,

pomůcky

 

Potřebujeme připravený penál: ořezané pastelky, 2 x pero - propisovačka, 

2 tužky (B nebo HB),  tužka na rýsování (H), krátké pravítko na podtrhávání, guma, malé lepidlo, 1x barevná propisovačka nebo gelovka na opravování (ne červená a žlutá), ořezávátko

 

Učivo:

 

 

Čj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČAJS

 

 

 

 

 

 

 

Aj

 

 

 

Slovní druhy:

-          Třídění slovních druhů

-          Podstatná jména – mluvnické kategorie

-          Pád

-          Rod

-          Skloňování podle vzorů

-          Číslo podstatných jmen (pomnožná, hromadná, látková)

Pozvánka, zpráva, Vánoce

Čtení s porozuměním, čtení z čítanky, porozumění textu, správná technika čtení, recitace, jazykolamy…

Komunikace - aktivity etické výchovy

 

 

ARITMETIKA:

-          Rovnosti a nerovnosti

-          Slovní úlohy

-          Písemné dělení dvojmístným dělitelem

-          Netradiční úlohy

-          Práce s tabulkami

-          Římské číslice

GEOMETRIE:

-          Obdélník a čtverec + obvody a obsahy

-          Převody jednotek obsahu

-          Síť a povrch krychle a kvádru

-          Souřadnice bodů a vzdálenost bodů

 

 

 

 

Přírodověda

-          Vesmír

 

Vlastivěda

-          Obyvatelstvo, povrch a vodstvo

 

 

 

My world

-          Školní pomůcky – rozšířená slovní zásoba

-          Sloveso HAVE GOT

-          Kolik?

-          Členy a/an a the

Look at my room

-          Slovní zásoba spojená s bydlením – rozšířená slovní zásoba

-          Předložky

-          Popis cesty

https://api.izzi.digital/preview/page/374902?token=a61521727f0cde88a66ce3416991493a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krátké zprávy,

domácí úkoly

 

 

Důsledná, pravidelná kontrola plnění úkolů dle zápisu v úkolníčku a kontrola žákovské knížky - 1x týdně.

 

Čj- Pravidelné hlasité čtení.

    DÚ zadávány týdenní – od pondělí do pondělí + průběžné (např. dodělání cvičení, pokud žák nestihl při vyučování, požitá zkratka  DD)

 

M – Týdenní domácí úkoly zadávané od středy do středy (+DD – dodělej doma, pokud žák nestíhá dostane dodělat cvičení doma, termín domluvíme přímo na hodině)

 

Aj – Týdenní domácí úkoly zadávané od úterý do úterý + někdy  krátké nenáročné např. dovybarvit

   

Marie Navrátilová ml., Mgr. Marie Navrátilová

 

Procvičování:

https://www.umimeto.org/

https://skolakov.eu/

https://skolasnadhledem.cz/

https://umimecesky.cz/